background background
scroll

SCROLL

Tillsammans
för en sluten
plaståtervinningskrets

Swirl® avfallspåsar – nu med hållbara förbättringar.

80% – ett stort
steg mot
vårt mål

Vi tror på att den cirkulära ekonomin är den bästa metoden för att gemensamt ta vara på våra resurser. Men hur lyckas vi med detta? Det är enkelt: minskad mängd avfall, användning av produkter så länge som möjligt, reparationer och lagning, återanvändning och återvinning.

För Swirl® betyder detta att undvika plastavfall i största möjliga utsträckning och att återvinna använd plast för att sedan återanvända denna i nya produkter.

Vårt mål är att säkerställa att återvinningscykeln för plast helt stängts 2025, samtidigt som vi givetvis är noggranna med att våra produkter bibehåller samma höga kvalitet. Följ med på vår resa mot en hållbar framtid, och lär dig mer om alla steg på vägen.

Vår återvinningsrevolution

revolution

Vår återvinningsrevolution

Det är dags att tänka om kring plast som material, och hur vi integrerar det i den cirkulära ekonomin. Såhär fungerar det:

Vårt löfte

Vi har stora visioner! Med den teknologi vi har att tillgå vill vi bli pionjärer inom hållbar avfallshantering utan att för den sakens skull tumma på våra produkters höga kvalitet. Därför jobbar vi ständigt med att optimera och förbättra tillverkningsprocessen för att 2025 kunna ha en stängd plaståtervinningskrets på plats. Idag kan vi erbjuda förbättrade, högkvalitativa produkter från 80% återvunnet material – något vi är väldigt stolta över!

Helt ärligt: 80% är en bra början

Det stämmer att det redan finns avfallspåsar ute på marknaden med en ännu högre andel återvunnet material än våra. Men, det finns en betydande skillnad med vårt nya sortiment. Fram tills nu har de flesta av våra återvunna avfallspåsar tillverkats av högkvalitativ industriavfallsplast. I kontrast består våra nya avfallspåsar till 40% av plast som återvunnits av hushåll. Detta gör oss till en viktig inköpare av plastavfall från hushåll, och leder till en minskning av de sopberg som redan existerar.

Utmaningen ligger i att med det nya materialet upprätthålla vår höga kvalitet och standard. Detta är anledningen till att vi hittills endast har kunnat använda en begränsad andel återvunnet material från hushåll. Men, vi jobbar ständigt med att hitta lösningar till hur vi i framtiden ska kunna använda en högre procentsats återvunnen plast från hushåll i våra produkter.

En bit på vägen!

Sammansättning av ReCircular-avfallspåsar
40% industriavfall Industriellt återvunnet material från produktionsprocesser
40% återvunnet avfall från hushåll Avfall efter användning, e.g. förpackningsmaterial från återvunnen plast från hushåll eller plast använd inom jordbruk
20% nytt material För förslutning, färger etc.

Varför avfall är en värdefull tillgång

Det är svårt att föreställa sig vardagen utan plast. Med dess användbara egenskaper är plast ett revolutionärt material som används vitt och brett inom de allra flesta områden, både privat och i arbetet. Plast möjliggör högre hygienstandarder, förenklar transport och ökar livsmedels hållbarhet. Det blir dock till ett problem när det kasseras felaktigt. Därför ser vi på plast i ett nytt och mer ansvarsfullt ljus: inte som avfall utan som en resurs.

Återvinning är en viktig del av en aktiv och fungerande cirkulär ekonomi och garanterar att materialets värde bevaras.

Tillsammans kan vi göra skillnad

Återvinning sker överallt: i hushåll, på kontor, i fabriker…

Genom att sortera ditt avfall korrekt gör du en viktig skillnad och bidrar till en mer hållbar framtid. Avfall som sorterats korrekt utgör nämligen basen för produktionen av nya produkter.

Våra produkter

Oavsett vilken storlek, förslutningsalternativ eller speciella egenskaper du är ute efter ger våra påsar det där lilla extra.

Högkvalitativa plastmaterial

slitstarkt och ogenomträngligt

Fina färger

Producerade från 80% återvunnen plast

(av vilket hälften är återvunnet plastavfall från hushåll)

Active Fresh

Citrussystemet reducerar dåliga lukter i dina hushållssopor

Gå till produkten
Små avfallspåsar för badrum

Håll badrummet fräscht – med antibakteriella* påsar

Gå till produkten
Avfallspåsar med elastiskt fixeringsband

Redo för ett stadigt grepp

Gå till produkten
Slitstarka och täta avfallspåsar

Med förstärkt film för extra slitstyrka

Gå till produkten

FAQ

Återvinningsprocess
Produktkvalitet
Koncern
Från ett miljömässigt perspektiv – vilken roll spelar återvinning?
Återvinning är en oumbärlig aspekt av en hållbar plastproduktion, och är därför avgörande för att gå från en linjär till en cirkulär ekonomi. Just därför ser vi det som vår uppgift att ständigt öka andelen återvunnet material i våra produkter.
Varifrån hämtar vi vår återvunna plast?
Vi anskaffar vårt råmaterial från olika återvinningsleverantörer i Europa. Vi sätter stort värde vid en hög kvalitetsstandard och certifierade processer. 2021 lanserade vi dessutom Fair Recycled Plastic-projektet i Indien.
Hur kan jag bidra till den cirkulära ekonomin genom att sortera mitt avfall?
Varje individ som sorterar sitt avfall är en nödvändig förutsättning för en fungerande återvinning och för att stödja den cirkulära ekonomin. En hög återvinningsgrad är endast möjlig om så mycket förpackningar som möjligt samlas in och sorteras korrekt. En välfungerande sopsortering innebär att plastförpackningar inte slängs med restavfall: när plast hamnar i restavfallet måste detta förbrännas, och kan sedan inte längre matas in i återvinningskretsen. Detsamma gäller för det motsatta: restavfall får inte hamna i soptunna för använd plastförpackningar, då det stör plaståtervinningen och i vissa fall till och med kan omöjliggöra den helt. På grund av olika avfallssystem och regler skiljer dock detta sig åt länder och regioner emellan – om du är osäker på vad som gäller rekommenderar vi dig att kontakta din kommun för ytterligare information.
Är det möjligt att tillverka avfallspåsar från 100% återvunnet material?
Med nuvarande teknologi är det dessvärre inte möjligt att tillverka avfallspåsar med 100% återvunnet material då det inte finns några alternativ för färgämnen eller den integrerade stängningen. Men, vi jobbar hårt och ständigt med att hitta en lösning till detta problem för att på så sätt kunna producera produkter av 100% återvunnet material.
Varför är plasten i Swirl® ReCircular-avfallspåsar tjockare än den plast i påsar som inte består av återvunnet material?
Återvunnen polyeten är inte lika slitstark som jungfrumaterial. För att säkerställa att våra avfallspåsar lever upp till våra högt ställda kvalitetskrav kring slitstarkhet och läckagesäkerhet använder vi därför en tjockare plastfilm. Den höga kvalitet hos våra ReCircular-påsar är densamma som hos våra standardavfallspåsar.
Varför använder vi inte endast avfall från plastprodukter i hushåll som vårt återvunna råmaterial?
Vid användning av återvunnet plastavfall från hushåll är det svårt att bibehålla våra produkters höga kvalitet. Som ett första steg har vi därför initialt valt att hålla denna andel vid 40%. Denna sammansättning är en bra och stabil bas för fortsatt utveckling och förbättring. Vi jobbar hårt och ständigt med att integrera en större andel återvunnen hushållsplast i våra produkter.
Hållbarhet
Vill du veta mer om vår hållbarhetsstrategi och hur viktigt detta är för oss? Läs mer här: https://www.melitta-group.com/en/Sustainability-898.html